Impact Factor

Department Faculty Name Impact Factor
Bio-Technology R. Prabhavathy 4.3
A. BijulLakshman 1
C. Sivaraj 2.14
K. Saravanan 0.88
Karthik Ganesh 0.75
P. Velmurugan 5.38
S. Gnanendra 1
R.Chandrasekaran 8.9
A.Kalirajan 1.6
J.Muniyandi 4.3
Computer Science Mrs. K. Kavitha 108.1
Mrs. Vijayasaratha 10.9
Mrs.D.Anathanayaki 28.19
Mrs.T.R.Vithya 17.18
Mrs.K.V.Sumathi 25.91
Mrs.S. Kiruthiga 7.12
Chemistry Mr.M.Muthukkumar 7.24
N.Kumaravel 1.42
Mathematics S.Praba 1.42
T.senthilkumar 1.42
T.Sudhakar 3
Physics Mrs .K .Saratha 2.14
Mr.P.Pachamuthu 3.98
Mrs.S.Soundharam 6.49
BBA Dr.N.Rajavel 4.53
Commerce (CA) K.Suganya 2.53
Microbiology Dr.A.EZhilarau 3.35
Dr.P.Udhayaraja 10.4
Dr.S.Elamathy 5.19
Dr.P.Prabhakaran 8