Category: News

Accounting disclosure of present in accounting statement of corporate sector

  • 2...2
  • 17...2
  • 18...2
  • 19...2
  • 26

Chief gust: ILANCHEIYAN, M.Com., CA., ICWAI., ACA., AICWA., ACS(Inter)., MBA., MBA.,PGDBM., DAA., CMA(London)., MBA.,- Auditor & Professor –Coimbatore, The emerging importance of accounting knowledge in the present day business world was emphasized. There has been...

More

சங்க கால விந்தைகள் தமிழ்த்துறை ஒருநாள் கருத்தரங்கம்

20.09.2013 அன்று நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் பிள்ளை மகளிர் கலைக் கல்லூரியின் தமிழ்த்துறைத்தலைவர் முனைவர் ப.அனந்தநாயகி அவர்கள் சங்க கால விந்தைகள் என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்.  சங்க காலத்தில் நம் தமிழர்கள் எவ்வாறு வீரமுடன் திகழ்ந்தனர் என்பதை பல சான்றுகளுடன் எடுத்துக் கூறினார்.  அவ்வகையில் பெண்ணின் பெறுமைகளையும் வீரவுணர்வுகளையும்...

More